KHK TV

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen Ceza Hukukçusu Prof. Dr. İzzet Özgenç, katıldığı TV programında somut olmayan suçlarla insanların töhmet altında bırakılmasının yanlış olduğunu kaydetti. Özgenç, konuyla ilgili toplumsal uzlaşı yasa tasarısını hazırladıklarını ve bunu ilgili yerlere teslim ettiklerini kaydetti.

KHK uygulamalarının asla sağlıklı bir şekilde işlemediğini ifade eden Özgenç, “Somut bir suçla ilişkisi olmayan insanları biz, töhmet altında bırakmamalıyız.” dedi.

Prof. Özgenç, şöyle konuştu:

SOMUT SUÇ YOKSA, DERSANE, BANKA, GAZETE CEZA SEBEBİ OLAMAZ

“Somut bir suçla ilişkisi varsa insanın eğer, onun hukuk neyi gerektiriyorsa icabına bakalım; ama somut bir suçla ilişkisi yoksa, yani bir tarihte bilmem ne yurdunda kalmış, bilmem ne evinde kalmış, bilmem gazete okumuş, şunu yapmış, bunu yapmış diyerek insanları soruşturma süreçlerine, kovuşturma süreçlerine tabi tutuyorsak, mahkûm ediyorsak, burada biz, sadece mağduriyet ortaya çıkarırız. Bu, doğru değil. Bunun önüne geçecek bir çare bulmamız lâzım gelir. Bu çare de şu: Şu anda bunların bir kısmı, kesinleşmiş hüküm olarak karşımıza çıktı. O nedenle kesinlikle bir kanunî düzenlemeye ihtiyaç var. Bu kanunî düzenlemeyle, somut bir suça bulaşmamış olan insanların mağduriyetinin bir şekilde telâfi edilmesi lâzım. Eğer ben bir silah satın aldıysam, uyuşturucu madde satın aldıysam, bunun bedelini ödeme konusunda bankada para transferinde bulunuyorsam, bundan dolayı beni cezalandırabilirsin; ama ticarî ilişkilerim gereğince, devletin denetimi ve gözetimi altında bulunan bir bankada bir hesap açtığım için ben eğer terörle suçlanıyorsam, burada bir yanlışlık var. Bunu görmezlikten gelmeyelim. Benim çocuğum, devletin gözetimi altında bulunan, denetimi ve gözetimi altında faaliyet icra eden bir okulda öğrenim görüyor ise, ondan dolayı ben suçlanamam. O kurumda eğer bir yanlışlık varsa, o kurumla ilgili ne gerekiyorsa onu yap. Hukukun gereği neyse onu yap. Eğer orada suçla bağlantılı bir faaliyet icra ediliyorsa, bunun gereğini yerine getir; ama burada eğitim öğretim görmüş insanı ben cezalandıramam.”

TOPLUMSAL UZLAŞI YASASI

Taslak metnini hazırladığı Toplumsal Uzlaşı Yasası’na dair soruyu da cevaplayan Özgenç, şöyle açıklamada bulundu:

KHK MAĞDURLARI İÇİN HAZIRLADIĞIM KANUN TASLAĞI İKTİDARA ULAŞTI

“Biz bu süreçte bir sürü insanı soruşturduk, kovuşturduk, yargıladık, kamudan ihraç ettik ama herhangi bir suç isnadında bulunmadık. Soruşturduk ama kovuşturmaya yer olmadığına karar verdik. Kovuşturduk, yargıladık ama sonunda beraat etti kişi veya gazetesini okuduğu için veya okuluna çocuğunu gönderdiği için, bankasında hesabı olduğu için terörle suçlayarak bir insanı mahkûm ettik ama kişilere somut bir suç isnadında bulunmadık. Bu insanları bizim toplumda ‘hükümlü’ diye toplumda dolaştırmamamız lâzım. Bu insanların topluma kazandırılması lâzım. Bu insanların ümitlerini canlı tutmamız lâzım gelir.

Bunu sadece belli bir örgütsel yapıyla ilgili olarak değil, Güneydoğu’daki meseleler için de bunu işletmemiz lâzım gelir. Bakın toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılmış ama kolluğa taş atmamış, kamunun malına zarar vermemiş, kimsenin burnunu kanatmamış, sadece Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettiği için bir insanı biz, cezalandırmayalım diyorum.”

Prof. Özgenç, bunu bir taslak metin olarak hazırladığını belirterek, “İktidara ulaştırdınız mı?” soruna karşılık da “Ulaştırmam gereken her adrese ulaşmıştır metin şu anda. Değerlendirildiğinin de idrakindeyim.” dedi.

Daha fazlasını KHK TV YouTube Kanalından izleyebilirsiniz.

Bağımsız bir gazeteci olarak amacımız; dönemin sosyal hafızasını tutmak, insanlara KHK hukuksuzluğunu duyurarak bu ülkede KHK hukuksuzluğunun son bulmasına katkı sunmak.

Bu yolculukta bize katılmak ve KHK zulmünü duyurmak için
KHK TV’ye Abone Ol.

KHK TV; İnsan Haklarının Peşinde!