KHK TV

15 Temmuz 2016 sonrası Millî Eğitim Bakanlığı’nda çalışan yaklaşık 34.000 öğretmen Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile masumiyet karinesi ihlal edilerek, darbe ile ilişkilendirilerek mesleğinden atıldı.

Yine Özel eğitim kurumlarında vazife yapan 25.000 kadar öğretmenin de KHK’larla Eğitim kurumları kapatılarak öğretmenlik lisansları iptal edildi. Söz konusu 59.000 öğretmenin, kamuda veya özel sektörde öğretmen olarak çalışması keyfi bir şekilde yasaklandı.

Yapılan araştırmada KHK’lı öğretmenlerin %94,2’sinin ömrü boyunca trafik cezası dahil hiçbir ceza almadıkları, %92,9’unun hiçbir idari soruşturma geçirmediği, çok başarılı olup sicil notlarının pekiyi olduğu ortaya konulmuştur. Bu öğretmenler Türkiye için çok önemli bir değerdir. Diğer yandan ciddi dramlar yaşanmaktadır. Hak ihlalleri ve mağduriyetler had safhada.

Yıllarca eğitimini aldıkları ve icra ettikleri öğretmenlik mesleğini yapmasına izin verilmeyen eğitimciler;

  • Pasaport iptali,
  • Banka hesaplarına bloke konulması,
  • Tapuda alım satım yapamamak,
  • Banka kredisi kullanamamak ve banka kredi kartlarının iptali gibi yasal olmayan uygulamalarla karşı karşıya kalıyor, SGK için bir utanç vesikası olan, SGK hizmet döküm belgelerindeki “KHK ile Kamu Görevinden Çıkarıldı” fişlenmesi sebebiyle de çalışmak için başvurdukları farklı sektördeki işyerlerinden ret cevabı almaktalar.

Normal bir işte çalışma hakları bile engellenip; beslenme, barınma gibi en temel insani ihtiyaçlarını temin edememe tehlikesiyle karşı karşıya kalarak adeta “sivil ölüme” terk ediliyor, hiçbir tecrübeleri olmayan işlerde çalışmak zorunda kalıyor ve maalesef bazıları da iş cinayetlerine kurban gidiyorlar.

Mesleklerinden atılan bu öğretmenlerin yeninden öğretmenlik yapmaları, hatta başka işlere girmeleri bile engellendiği için hayatları altüst olmuştur. Bu zulümler sonrası intihar eden, inşaatlarda sosyal güvenlikten uzak çalışırken ölen, psikolojik problemler yaşayan, evlilikleri biten, uğradığı zulümden kaçmaya çalışırken Meriç’te, Ege denizinde boğulan onlarca öğretmen olmuştur.

10 binleri bulan KHK’lı öğretmenlerimizden 5 EKİM  Dünya Öğretmenler Günü için yaşadıkları zorlukları, önlerine konan engelleri ve bir eğitimci iken, şimdi hayatta kalmak için neler yaptıklarını anlatmalarını istiyoruz. Çünkü bu,  sizlerin hikâyesi.