Türkiye’de 15 Temmuz 2016’da gerçekleşen başarısız darbe girişiminden 5 gün sonra, 20 Temmuz 2016’da olağan üstü hal  (OHAL) ilan edildi.

Darbe girişimi öncesi  antidemokratik uygulamaları yaygınlaştıran ve gittikçe otoriterleşen Tayyip Erdoğan 20 Temmuz 2016’da ilan edilen OHAL sonucu peş peşe kanun hükmünde kararnameler (KHK) çıkararak baskıcı yönetime geçti ve toplumda korku iklimi oluşturdu.

En fazla 90 gün sürecek denilerek ilan edilen OHAL 7 defa uzatıldı ve 2 yıl sürdü. OHAL yönetimi altında yapılan tartışmalı referandum sonrası Erdoğan parlamenter sistemi değiştirerek başkanlık sistemine geçti. Yasama-Yürütme-Yargı erklerini kendisine bağlayarak ülke yönetiminde tek söz sahibi oldu.

Resmi  rakamlara göre OHAL sürecinde 125 bin kamu memuru, 30 bin kamu işçisi yargılanmadan ihraç edildi ve sosyal güvenlik numaraları kodlanarak özel sektörde iş bulma ve yurt dışına çıkış hakları engellendi.

Aileleriyle birlikte 1,5 milyon olduğu tahmin edilen KHK mağdurlarının resmi bir kuruluş etrafında örgütlenmesine izin verilmedi. KHK’lılar 3 yıla yakın bir süre yaşadıkları mağduriyeti anlatacak bir mecra bulamadı, Erdoğan rejiminin tehditleri sonucu ulusal ve yerel medyaya KHK sorununu görmezden gelindi.

OHAL ilan edilmesinin üzerinden geçen 3 yıl sonra KHK’lıların sesini duyurmak düşüncesiyle kendisi de bir KHK’lı olan Prof. Haluk Savaş genel yayın yönetmenliğinde, tamamı KHK’lı kamu görevinden ihraç edilmiş bir grup gönüllü tarafından 1 Ağustos 2019 tarihinde KHK TV YouTube kanalı kuruldu.

Sosyal medya araçları üzerinden yayın yapan KHK TV’nin 7 üyeden oluşan yayın kurulu ile farklı kentlerde 10 kişiden oluşan muhabir ve teknik ekip kadrosu bulunmaktadır ve bu kişilerin tamamı gönüllü olarak görev yapmaktadır.

KHK TV hiç bir zümreye veya kuruma bağlantısı olmayan tamamen bağımsız bir yayın kurumudur.

KHK TV YouTube kanalı 7 aylık yayın hayatında 300’e yakın KHK’lı hikâyesi yayınlamış, birinci kaynağa ulaşarak mağdurun ağzından hikâyesi kaydedilerek yayınlanmıştır.

Bu süre içerisinde 22 bin 700 abone, 3 milyona yakın bireysel görüntülenme, 231 bin 300 saat toplam izlenme süresine ulaşmıştır. Ayrıca, Twitter, Facebook, İnstagram ve web sitesi üzerinden videolar yayınlamaktadır.

KHK mağdurların seslerini duyurduğu tek mecra haline gelen KHK TV, 27 Şubat 2020 tarihinde mahkeme kararı olmaksızın ve hukuki usul hataları yapılarak bu konuda yetkili devlet kuruluşu olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından erişimi engellenmiştir.

 Amacı:

1-            KHK TV, Kanun Hükmünde Kararnamelerle hukuka uygun bir biçimde soruşturulmadan ve yargılanmadan kamudan ihraç edilen yaklaşık 140 bin kişinin sesini duyurmak ve hak mücadelesini desteklemek amacıyla kurulmuştur.

2-            KHK TV vicdan, hak, hukuk ve adalet mücadelesi vermeyi amaç edinmiştir.  Öncelikle KHK’lılar olmak üzere,  haksızlığa uğramış,  ötekileştirilmiş tüm mağdur ve mazlumların sesini duyurmayı, toplumsal duyarlılığı arttırmayı gaye edinmiştir.

3-            KHK TV, kuvvetler ayrılığı özelliğini yitirmiş tek adam rejiminin topluma yayılmış olduğu korku atmosferini kırmak ve topluma cesaret aşılamayı amaç edinmiştir.

4-            KHK TV, İnsan Hakları Beyannamesi’ne yani evrensel hukukun tüm ilkelerine saygılıdır. Bunlara tam anlamıyla uymayı taahhüt eder. Evrensel hukuk ilkelerinin hayata hâkim olması için hak temelli amaçları çerçevesinde mücadele eder.

5-            KHK TV, hukuksuzluk, haksızlık ve zulümleri birinci kaynaktan kaydetmeyi, bu video kayıtlarını gelecek kuşaklara aktarmayı ve toplumsal hafıza oluşturmayı amaçlar. 

Planlanan etkinlikleri:

Ülkedeki sesli,  görsel ve yazılı medyanın tamamına yakının devletin ve siyasi idarenin kontrolüne girdiği, buna direnen az sayıda medya organının baskı ve tehditle susturulmaya çalışıldığı dönemde hukuksuz uygulamalar sonucu hak mahrumiyeti yaşayan, dışlanan, ötekileştirilen birey, azınlık veya toplulukların sesini geniş kitlelere duyurmak için haber, röportaj, kısa film, belgeseller hazırlamak.

Ulaşılması hedeflenen sonuçlar:

1-            Hukuk dışı uygulamalar sonucu mağdur edilmiş kişi, gurup ya da toplulukların seslerini geniş kitlelere duyurarak kamuoyunu bilgilendirmek,  gündem oluşturmak ve mağduriyetlerin giderilmesi için katkı sağlamak.

2-            Korkutulmuş, baskı ve vesayet altında kalmış toplumun bireylerini  temel insan hakkı olan fikir ve ifade özgürlüğünü kullanmasını ve demokratik kültürün oluşmasına katkı sağlamak.

3-            Olağan üstü hal (OHAL) döneminde çıkarılan KHK’ların tamamı iptal edilse, KHK ile mağdur edilenlerin tüm hakları iade edilse bile KHK TV yayınlarına devam edecek, dünyanın neresinde olursa olsun haksızlığa uğramış kişi ve toplulukların sesini duyurmaya devam edecek, insan hakları kanalı olma yolunda ilerleyecektir.